SÚČASNÉ DEJINY

 

    Súčasné dejiny alebo súčasná doba je voľné označenie pre poslednú, stále sa posúvajúcu, časť najnovších dejín (udáva sa od roku 1918, 1945 a podobne), prípadne synonymum pre moderné dejiny (u nás spravidla od roku 1848).

Najnovšie dejiny je obdobie dejín ľudstva buď od roku 1918 alebo od roku 1945 dodnes. Je to časť moderných dejín nasledujúca po novších dejinách alebo v iných deleniach obdobie nasledujúce po novoveku.

  Kultúrnou náplňou najnovších dejín je súčasná kultúra so súčasnou filozofiou, súčasnou vedou, súčasným umením, súčasným náboženstvom atď.

 

 

LINKY

HOME            

HISTÓRIA – SPÄŤ

PRAVEK                    

STAROVEK                           

STREDOVEK

NOVOVEK

 

 

 

postupne budeme dopĺňať.

© www.slachtickerody.euweb.cz