Stredovek

 

STREDOVEK je obdobím ľudských dejín od konca staroveku až do začiatku novoveku. Stredovek skúma medievalistika.  

    Názory na trvanie tohto obdobia nie sú však rovnaké.  Spravidla sa jeho trvanie datuje od r. 476 n.l. (teda po páde Zápodorímskej ríše) alebo od r. 750 n.l. na Slovensku až do r. 1492 (keďže sa tento rok považuje za objavenie Ameriky) alebo do r. 1526 na Slovensku – do bitky pri Moháči.   

     V Európe zahŕňa stredoveké štáty a končí na prelome 15. a 16. stor., podľa niektorých historikov r. 1453 – teda pádom Byzantskej ríše – keď Turci dobyli Carihrad – dnes Istanbul, podľa iných však  začiatkom reformácie v r. 1517.  Najbežnejší názor na koniec stredoveku je však rok objavenia Ameriky, r. 1492

 

 

 

 

 

 

LINKY

HOME                 

HISTÓRIA - SPÄŤ                   

PRAVEK

STAROVEK                   

NOVOVEK

 

 

© www.slachtickerody.euweb.cz

___________

zdroj:

internet

Školský lexikón – SPN,1992