NOVOVEK

 

NOVOVEK je obdobie ľudských dejín od konca stredoveku až po najnovšie dejiny.

Názory na začiatok novoveku nie sú jednotné. Najrozšírenejší považuje za jeho začiatok objavenie Ameriky v r. 1492. Podľa niektorých autorov novovek trval do konca 19. stor. a zač. 20.stor. Podľa iných sa skončil v r. 1917, keď v Rusku vypukla Októbrová revolúcia a podľa ďalších autorov, novovek skončil v r. 1914, kedy začala prvá svetová vojna.

 

 

 

 

 

LINKY

HOME            

HISTÓRIA – SPÄŤ

PRAVEK                    

STAROVEK                           

STREDOVEK

SÚČASNÉ DEJINY

 

postupne budeme dopĺňať.

 

© www.slachtickerody.euweb.cz

____________________________

zdroje:

internet

Školský lexikón – SPN 1992